Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj je namenjen zadovoljevanju potreb današnjega časa brez ogrožanja zmožnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.

Še vedno smo daleč od doseganja tovrstnega trajnostnega razvoja. Težave, kot so podnebne spremembe in pomanjkanje vode, postajajo vse resnejše. Pri njihovem reševanju mora vsak odigrati svojo vlogo. Pomembno vlogo pri tem ima zlasti zasebni sektor, in sicer zaradi novosti, naložb ter poslovnega znanja in izkušenj. Podjetja lahko ob sodelovanju z vladnimi in nevladnimi organizacijami pomagajo reševati težave, ki zadevajo celotno človeštvo.

V družbi Coca–Cola HBC Slovenija želimo prispevati k trajnostnemu razvoju. Od leta 2002 delujemo v smereh zmanjševanja vplivov na okolje in vlaganja v skupnosti. Pri svojem delu smo sklepali partnerstva, s katerimi smo pripomogli k zaščiti lokalnih razvodij, reciklaži ter spodbujanju zdravega in dejavnega življenjskega sloga. Zgovoren primer so projekti »Voda za vedno«, »Moja reka si« in sponzorstvo športnih rekreativnih prireditev, kot so »Nočna 10ka« in »Triatlon Bled«. Naše delo poteka tudi v smeri zmanjšanja vpliva naše dejavnosti na okolje.

Pri tem ne gre zgolj za nesebično dejanje, temveč tudi za prednosti, ki jih tovrstno delovanje prinaša našemu poslovanju. Z zmanjšanjem vpliva proizvodnje na okolje, na primer z zmanjševanjem porabe vode, energije in embalaže za izdelavo posamezne pijače, je naše poslovanje učinkovitejše. S tem zmanjšamo kratkoročne stroške poslovanja in tveganja, povezana z dolgoročno rastjo družbe.

S pobudami za trajnostni razvoj smo aktivirali tudi svoje sposobnosti za iskanje novosti. S svojimi programi postajamo prepoznavni kot vodilna družba, naši zaposleni pa so ponosni, da so del kolektiva družbe Coca–Cola HBC Slovenija.

Dow Jones Sustainability Indexes Member 2011/12