Novice

Družba Coca-Cola HBC oznanja nove ambiciozne trajnostne cilje

Do leta 2020 se družba Coca-Cola HBC zavezuje novim trajnostnim ciljem za krepitev trajnostne rasti poslovanja in spodbujanja boljše prihodnosti.

trajnosni cilj

Dow Jones indeks trajnostnega razvoja (DJSI) je 8. septembra 2016 družbo Coca-Cola HBC že tretje leto zapored počastili z imenovanjem globalne vodje na področju trajnostnega poslovanja med proizvajalci pijač. Družba Coca-Cola HBC pa je na podlagi transparentnega in doslednega trajnostnega poslovanja oznanila nove ambiciozne trajnostne cilje.

Do leta 2020 nameravamo:

  • pridobiti 40 % vse energije, ki jo porabimo, iz obnovljivih in čistih virov energije;
  • v povprečju pridobiti nazaj vsaj 40 % embalaže, ki jo da na trg;
  • pridobiti 20 % vseh plastenk PET, ki jih porabimo iz recikliranja plastenk PET in/ali plastenk PET iz obnovljivih materialov;
  • zmanjšati obseg embalaže za 25 % na liter proizvedene pijače;
  • certificirati več kot 95 % svojih ključnih poljedelskih sestavin v skladu s trajnostnimi poljedelskimi vodilnimi načeli družbe Coca-Cola;
  • v skupnosti investirati vsaj 2 % našega letnega dobička pred davkom;
  • podvojiti število zaposlenih, ki se udeležujejo prostovoljnih pobud med delovnim časom, do 10 %  naših zaposlenih.

Teh sedem novih ciljev temelji na zavezah družbe za zmanjšanje intenzivnosti porabe vode in neposrednih emisij ogljika naše družbe za 30 % oziroma 50 % do leta 2020, kar je družba oznanila že v lanskem letu.

Družba Coca-Cola HBC je bila vedno predana trajnostnemu poslovanju, pri čemer so rezultati njihovih prizadevanj oprijemljivi. Do sedaj smo uspeli doseči naslednje:

  • v zadnjih dveh letih smo zmanjšali porabo vode za 2,1 milijarde litrov, kar predstavlja kozarec vode za vsakogar na Zemlji;
  • v zadnjih petih letih smo zmanjšali globalni ogljikov odtis naših izdelkov za 1,07 milijona ton, kar je primerljivo z letnimi emisijami toplogrednih plinov več kot 200.000 avtomobilov, in sicer s pomočjo naložb v energetsko učinkovite in nizkoogljične tehnologije;
  • leta 2015 so za večjo dobrobit skupnosti, boljše upravljanje z okoljem in vodo ter razvoj mladih vložili 8,2 milijona evrov – 2,3 odstotka dobička pred obdavčitvijo – in sicer v partnerskem sodelovanju z več kot 230 nevladnimi organizacijami.

Ti ambiciozni in merljivi cilji poudarjajo našo  zavezo, da spodbujamo boljšo prihodnost za vse.

Z intenzivnostjo imamo v mislih porabo vode in neposredne emisije ogljika na liter proizvedene pijače v primerjavi z letom 2010.

Coca-Cola oznanja nove trajnostne cilje