Slovar

Aseptičnost

Tehnologija za pakiranje izdelkov brez konzervansov v sterilnih pogojih, zlasti svežih sokov in čajev.

Podjetje za polnjenje oz. »Bottler«

Poslovni subjekti, ki prodajajo, proizvajajo in distribuirajo pijače družbe Coca–Cola v okviru franšiznega sporazuma.

Polnilnica

Obrat za proizvodnjo pijač, vključno s skladišči, delavnicami in drugimi pripadajočimi objekti ter stroji.

Koncentrat

Osnova za pripravo pijač, ki mu je dodana voda in druge sestavine za pripravo pijač. Lahko vsebuje koncentrirane rastlinske izvlečke, sadne sokove, barvila in druge sestavine.

Družba Coca–Cola Hellenic

Družba Coca–Cola Hellenic Bottling Company S.A. in njene hčerinske družbe ter skupna podjetja, če tako zahteva kontekst. Tudi »družba« ali »skupina«.

Sistem družbe Coca–Cola

Družba Coca–Cola Company in partnerska podjetja za polnjenje izdelkov.

Oprema za hlajenje pijač (CDE)

Splošni izraz, ki vključuje opremo na prodajnih mestih, kot so hladilniki, prodajni avtomati in točilne naprave, ki hladijo pijače za takojšnje zaužitje.

Potrošnik

Oseba, ki kupuje izdelke družbe Coca–Cola Hellenic.

CSR

Družbeno odgovorno poslovanje (Corporate Social Responsibility).

Stranka

Trgovina, restavracija ali kateri koli druge objekti, kjer izdelke družbe Coca–Cola Hellenic prodajajo ali strežejo neposredno strankam.

EBIT

Dobiček pred obrestmi in davki.

EBITDA

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo ter drugimi negotovinskimi postavkami.

Avtomat

Oprema za prodajo točenih pijač v kozarcih za takojšnje zaužitje.

Naknadno zaužitje (FC)

Distribucijski kanal, po katerem so uporabnikom na voljo pijače v večjih embalažah (navadno litrskih in večjih) za naknadno zaužitje, zlasti za domačo uporabo.

GDA

Kratica za priporočeno dnevno količino.

ICPDR

Mednarodna komisija za varstvo reke Donave je partner družbe pri programu Partnerstvo za zeleno Donavo.

Takojšnje zaužitje (IC)

Distribucijski kanal, po katerem so uporabniki na voljo pijače v ohlajenih posameznih embalažah (navadno 0,5–litrskih ali manjših) za takojšnje zaužitje, primerne zlasti za uporabo zunaj doma.

IT

Kratica za informacijsko tehnologijo.

Trg

Če je izraz uporabljen za navedbo geografskega območja, na katerem posluje družba Coca–Cola Hellenic, je pogosto opredeljen z državnimi mejami.

Gazirane pijače

Brezalkoholne gazirane pijače z okusi in sladili, med drugim brez vod ter vod z okusom, sokov, športnih in energijskih pijač, čajev in kave.

Negazirane pijače

Brezalkoholne pijače brez dodanega ogljikovega dioksida, med drugim tudi vode ter vode z okusom, sokovi, športne in energijske pijače, čaji in kava.

Obrat

Obrat, ki ga imenujemo tudi obrat za polnjenje steklenic, pomeni obrat za polnjenje steklenic družbe Coca–Cola Hellenic za proizvodnjo pijač.

Polietilen tereftalat (PET)

Oblika poliestra za izdelavo lahkih, nezlomljivih plastenk za pijače, živila in neživilske izdelke. Polietilen tereftalat je mogoče reciklirati v nove posode, oblačila, blago za izdelavo preprog, avtomobilske dele in industrijske materiale.

PET to PET (reciklaža polietilen tereftalata v polietilen tereftalat)

Sistem za reciklažo steklenic iz polietilen tereftalata po uporabi. Uporabljene steklenice zberejo, razvrstijo, očistijo, zmeljejo in predelajo v nov material za izdelavo steklenic iz polietilen tereftalata.

Pripravljeni napitki (RTD)

Predhodno pripravljene in pakirane pijače so pripravljene za takojšnje zaužitje brez nadaljnje priprave.

Količina ene steklenice

237 mililitrov pijače, kar je enakovredno eni štiriindvajsetini zaboja.

TCCC

Družba Coca–Cola Company in njena hčerinska podjetja, če tako zahteva kontekst.

UNESDA

Evropsko združenje proizvajalcev pijač je ustanovitelj Evropske platforme EU za ukrepanje pri prehrani, telesni dejavnosti in zdravju.

Zaboj

Velikost izvirne steklenice Coca–Coline znaša približno 5,678 litra ali štiriindvajset enot po osem ameriških unč.

Prodaja prek avtomatov

Posel za prodajo izdelkov prek prodajnih avtomatov. Prodajni avtomati so samodejne naprave, v katerem so za nakup na voljo izdelki, kot so pijače in prigrizki, ter za upravljanje ne potrebujejo blagajnika.

Nazaj na vrh

Povezave